Näissä artikkeleissa haluan jakaa tietoa eri tyyppisistä museoista Suomessa. Haluan samalla murtaa luutuneita käsityksiä siitä, että museot sopisivat vain henkilöille, jotka joutaisivat itsekin jo museoon! Tämä ennakkoluulo osoittautuu täysin vääräksi, sillä museotarjonta on todella monipuolista, modernia, korkealaatuista ja ennen kaikkea se on meidän kaikkien ulottuvilla.

Kun ymmärretään menneisyyttä, niin on helpompi ymmärtää nykyisyyttä. Allekirjoitan täydellisesti tämän väitteen ja siksi olenkin museoiden suuri ystävä. Erityisesti minua kiinnostaa historiaan ja taiteisiin liittyvät asiat ja sen vuoksi olen poiminut Suomen rikkaasta museotarjonnasta juuri tällaisiin aihepiireihin keskittyneitä museokohteita. Niin ikään vieraat kulttuurit, niiden omaleimaiset tavat sekä erilaiset taidekäsitykset ovat mielenkiintoni kohteita.

Suomessa toimii yli tuhat museota, joista yli 300 toimii ammattimaisesti vuoden ympäri. Museot on lukiteltu valtakunnallisiin keskusmuseoihin, maakuntamuseoihin, aluellisiin museoihin, kulttuurihistoriallisiin museoihin, taidemuseoihin, luonnontieteellisiin museoihin sekä erikoismuseoihin. Tällaisia erikoismuseoita voivat olla esimerkiksi koti-, henkilö-, teollisuus-, meri- tai linnamuseot. Erikoismuseoala voi käsittää siis monenlaisia aiheita, kuten käsityöläisyyttä, sodankäyntiä, arkkitehtuuria tai vaikkapa vetureiden historiaa.

Museoala on nähty tärkeänä tiedon siirtämisen ja perinteen välittämisen muotona ja näin ollen valtiollinen Museovirasto hallinnoi suurinta osaa ammatillisesti toimivista museokohteista. Ala on myös pitkälti tutkittua ja sillä on juuret syvällä historiassa. Jo tuhansia vuosia sitten Mesopotamiasta on löydetty kopioituja kirjoituksia, joita on käytetty opetustarkoituksessa. Museon ajatus on lähtenytkin alunperin opetuksen ja koulun lähtökohdista, johon on sittemin liitetty historiallisen aineiston systemaattista keräämistä ja luokittamista.

Tiedon siirto tapahtuu tapahtuu usein tehokkaammin itse tekemällä ja osallistumalla. Tämän päivän museoissa on sen vuoksi tarjolla erilaisia työpajoja, tapahtumia, houkuttelevia tilausnäyttelyitä jopa tuotuna maailman toiselta puolelta saakka sekä verkossa toimivia museokierroksia. Juuri tämän vahvan panostuksen vuoksi olen yksi niistä miljoonista, jotka vierailevat suomalaisissa museoissa vuosittain.